TF-1010A 气泡喷流式冷却洗净机

TF-1010A   气泡喷流式冷却洗净机型号:TF-1010A 适用范围:蔬果,根茎,叶菜功能: 漂洗,冷却电压: 380V,三相功率: 5.625Kw尺寸: 4700*1300*1400mm

TF-1010A   气泡喷流式冷却洗净机

型号:TF-1010A 

适用范围:蔬果,根茎,叶菜

功能: 漂洗,冷却

电压: 380V,三相

功率: 5.625Kw

尺寸: 4700*1300*1400mm