TF-1020A 涡流式气泡洗净机

TF-1020A   涡流式气泡洗净机型号:TF-1020A 适用范围:蔬果,根茎,叶菜功能: 清洗,输送电压: 380V,三相功率: 3.000Kw 尺寸: 4900*1000*800-1400mm

TF-1020A   涡流式气泡洗净机

型号:TF-1020A 

适用范围:蔬果,根茎,叶菜

功能: 清洗,输送

电压: 380V,三相

功率: 3.000Kw 

尺寸: 4900*1000*800-1400mm